Indianen feest

Terwijl de groepen 3 tot en met 7 op schoolreisje gingen, bleven wij samen met groep 8 achter voor ons kleuterfeest. Helaas was het wel wat fris die dag, maar na onze zonnen dans liet de zon zich toch even van zijn beste kant zien. De foto's spreken denk ik voor zich zelf!